Kurumsal Kazanımlar

  • Kurumlar haklı olarak bu eğitimin ardından çalışanlarını, çok daha motive olmuş halde ve hedeflere odaklanmış olarak görmek isterler.
  • Kurum tarafından istenen ve hedeflenen beklentilerin, doğru analiz edilerek planlandığı iyi bir “takım eğitimi” sonrasında çalışanların, kendi aralarındaki pozitif iletişim, öncesine göre belirgin şekilde artar.
  • İş ortamı dışında yapılan bu eğitimler sonrası çalışanlar, kendilerini daha zinde hissedeceklerinden “motive” olmuş şekilde işbaşı yaparlar.
  • Gelişmeyi tetikleyecek rekabetçi özellikler keşfedildiği için ileriye götürücü bir hızlanma ile zamanın en verimli şekilde kullanılmasının önü açılır.
  • Etkinlikler sırasında gelişen ilişkiler sayesinde, katılımcılar arasındaki görünmeyen küskünlükler ve ön yargıların gözden geçirilmesi ve giderilmesine zemin oluşturulur.
  • Eğitime katılanlar arasında yeni işe başlamış çalışanların, diğer çalışanlarla pozitif entegrasyonu, birlikteliği ve kurum kültürünün yerleşmesi sürecini hızlandırır.
  • Eğitim sonucunda mizaç ve karakter özelliklerine göre katılımcıların, uygun nitelikteki işlere yönlendirilmesi olasılığı ile yeni ve daha verimli iş akışı modelleri gündeme gelebilir.
  • Tüm bu olumlu etkilerin bileşeni olarak, bir bütün haline gelen kurumun, hedef beklentileri doğrultusunda karlılığına ya da verimliliğine katkı sağlanmış olunur.